Få resultat av er närvaro på Internet

Mitt fokus och kompetensområde är att göra det lättare för dig
att ge rätt information till rätt kund/besökare i rätt kanal.
Jag arbetar med webbplatsen, sociala medier och nyhetsbrev.

En bra webbplats är grunden

Den största delen av mitt arbete handlar om att se till att er webbplats är riktigt bra. Jag ser många exempel där det satsas stora pengar på marknadsföring och sedan fallerar det när besökaren kommer in på webbplatsen. Genom att börja från grunden och ha en bra webbplats kan vi tillsammans se till att besökaren tar rätt beslut och fullföljer det ni vill, oavsett om det är ett köp, kontakt eller att en viss information når fram.

Ett exempel
Ni har fått hjälp att ta fram en webbplats och sedan lämnas ni efter ett par timmars hjälp i början, och efter ett tag står ni där med en rörig webbplats som inte alls fungerar eller levererar resultat så som man tänkt sig.

Här kan jag komma in och se till att ni får ordning på röran och sedan hjälpa till att få det att fungera på längre sikt så webbplatsen ger det resultat ni önskar.

När det gäller det tekniska, jobbar jag oftast i verktyget Wordpress eftersom det är ett väl utbyggt system för att hantera innehåll och funktioner på webbplatsen. Det är kostnadseffektivt, flexibelt och lätt att använda.

Nulägesanalys och handlingsplan

Tillsammans går vi igenom ert behov och vilka målsättningar som finns. Därefter gör jag en analys av er webbplats och kommer fram till ett förslag på handlingsplan.

Beroende på vad analysen visar och hur mycket hjälp ni vill ha, kan jag utföra hela eller delar av handlingsplanen och finnas till hands som ett bollplank och stöd.

Nyproduktion

I en del lägen är det bättre att börja om från början med en helt ny webbplats istället för att lägga ner mer resurser på den befintliga. Jag hjälper er i så fall att ta fram en ny webbplats, eller i dialogen med en annan leverantör om det skulle passa situationen bättre, allt efter era behov.

Kommunikation i sociala medier

Det är väldigt vanligt att någon på företaget kommer på att det kan vara bra med en Facebook-sida eller grupp och ett Twitter-konto. Men hur hanteras detta på ett bra sätt så det ger resultat och inte bara ett tidskrävande moment i vardagen?

I likhet med en genomgång av er befintliga webbplats kan jag hjälpa er genom att göra en nulägesanalys av er aktuella kommunikation i de sociala medierna. Utifrån analysen kommer jag fram till en handlingsplan som vi tillsammans kan arbeta med framåt för att bättre uppnå de uppsatta målen.

Nyhetsbrev

I vissa lägen kan det vara väldigt effektivt att använda sig av nyhetsbrev som kommunikationskanal till befintliga kunder/medlemmar och intressenter.

Om nyhetsbrev är något som passar in i er kommunikation kan jag hjälpa till och se till att ni får en bra strategi framåt och att ni kan hantera nyhetsbrevet på ett bra sätt.

Stor erfarenhet av nyhetsbrev
Jag har tidigare varit med och byggt upp nyhetsbrevsverktyget Get a Newsletter och då haft ansvaret för både företagets och kundernas kommunikation via e-post.

Jag har därför byggt upp en bred kompetens gällande nyhetsbrev, vad som fungerar och vad som inte fungerar både när det gäller utseende och innehåll.

Nästa steg

Kontakta mig gärna om ni har några frågor eller om ni vill att vi tittar på hur vi kan jobba framåt mer er närvaro på Internet.