Utvalda referenser


natverketmotcancer

Kort beskrivning av projektet:
Arbetar löpande med Nätverket mot cancer och har bland annat analyserat och strukturerat upp innehållet, tagit fram en helt ny webbplats, skött löpande uppdateringar och ansvarat för sociala medier under Världscancerdagen 2015.

Kompetenser extra viktiga i projektet:
WordPress, Adobe Photoshop, gränssnitt, HTML, CSS, PHP, kommunikation på Facebook och Twitter.

Katarina Johansson, Ordförande, Nätverket mot cancer:
ARWIN AB har sedan hösten 2014 utvecklat vår webbplats, layout- och innehållsmässigt, till att bli mer ändamålsenlig för våra behov. ARWIN AB hjälper oss med vår digitala närvaro genom att vara till stöd med sociala medier och sköta uppdateringar av hemsidan. Samarbetet fungerar professionellt, smidigt och snabbt och vi rekommenderar ARWIN AB  å det varmaste.


Amgen
Kort beskrivning av projekt:
Vidareutveckling och översättning av E-utbildning inom ”Benhälsa” i programmen Adobe Flash och Adobe Indesign.

Kompetenser extra viktiga i projektet:
Adobe Flash, Adobe Indesign och Adobe Photoshop.

Thomas Johansson, Head of Market Access, Amgen AB:
”Christian har hjälpt oss att utveckla en E-utbildning inom ett av våra sjukdomsområden ’Benhälsa’. Christian var ett föredöme att arbeta tillsammans med, då han var både var väldigt snabb och professionell i sitt arbete mot oss. Han vägledde oss på ett föredömligt sätt så att denna E-utbildning, i ett senare skede, blev en succé ute bland våra kunder.”